2019 7 9

2002-2005թթ հղիությունների ելքերի տոկոսային բաշխումը

2002-2005թթ հղիությունների ելքերի տոկոսային բաշխումը
Աղյուսակը ցույց է տալիս 2002-2005թթ հղիությունների ելքերի տոկոսային բաշխումը ( 2002 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2005 թվականի հոկտեմբեր) Հիմնական բնութագրիչներՀղիության ելքԸնդամենըՀղիություններիքանակ ԿենդանիծնունդԱբորտԻնքնաբերվիժումՄեռելածին Տարիքը հղիությանելքի ժամանակ  <20 81.2 8.6 10.2 0.0 100.0 121 20-24 67.1 27.2 5.6 0.1 100.0 672 25-34 38.1 54.2 7.4 0.3 100.0 949 25-44 20.8 72.9 5.3 1.0 100.0 234 45-49           14 Հերթական ծնունդ  Առաջին 90.0 1.5 8.5 0.0 100.0 456 Երկրորդ 79.3 12.2 8.3 0.1 100.0 349 Երրորդ 37.5 57.5 5.0 0.0 100.0 319 Չորրորդ 23.3 70.4 6.2 0.0 100.0 292 Հինգ և բարձր 14.6 79.1 5.4 0.9 100.0 574 Բնակավայր  Քաղաքային 50.3 42.2 7.3 0.3 100.0 1,190 Գյուղական 45.2 48.8 5.7 0.3 100.0 800 Մարզ  Երևան 50.1 42.0 7.5 0.4 100.0 755 Արագածոտն 46.9 45.5 7.6 0.0 100.0 123 Արարատ 65.8 31.0 2.9 0.3 100.0 135 Արմավիր 42.9 49.6 7.5 0.0 100.0 176 Գեղարքունիք 42.8 52.8 4.4 0.0 100.0 172 Լոռի 49.7 42.9 7.5 0.0 100.0 122 Կոտայք 45.0 48.1 6.9 0.0 100.0 186 Շիրակ 37.7 56.2 4.5 1.6 100.0 142 Սյունիք 56.8 32.7 10.5 0.0 100.0 70 Վայոց ձոր 41.7 50.9 7.3 0.0 100.0 22 Տավուշ 44.4 49.8 5.5 0.3 100.0 89 Կրթություն  Հիմնական 51.8 38.1 8.3 1.9 100.0 145 Միջնակարգ 43.5 47.9 8.3 0.3 100.0 817 Միջին-մասնագիտական 51.3 44.4 4.3 0.0 100.0 599 Բարձրագույն 51.8 41.9 6.3 0.0 100.0 429 Բարեկեցությանմակարդակ  Ամենացածր 41.8 53.1 4.5 0.6 100.0 416 Ցածր 47.2 44.7 8.2 0.0 100.0 423 Միջին 55.1 39.8 5.0 0.1 100.0 334 Բարձր 49.6 40.3 9.5 0.7 100.0 434 Ամենաբարձր 48.8 45.6 5.6 0.0 100.0 384 Ընդամենը48.244.86.70.3100.01,990 ...
Ամբողջը` 11: Ցուցադրված է` 11 - 11:

Վերջին Լուրեր

1 2 3 4 5 >
Ամբողջը` 1500 : Ցուցադրված է` 1 - 15 :