2019 7 10

2007-2010թթ․ ընթացքում հղիությունների ելքերի տոկոսային բաշխումը

2007-2010թթ․ ընթացքում հղիությունների ելքերի տոկոսային բաշխումը
Աղյուսակը ցույց է տալիս 3 տարիների՝ 2007-2010թթ․  հղիությունների ելքերի տոկոսային բաշխումը (2007 թվականի նոյեմբերից մինչև 2010 թվականի նոյեմբեր) Հիմնական բնութագրիչներՀղիության ելքԸնդամենըՀղիություններիքանակ ԿենդանիծնունդԱբորտԻնքնաբերվիժումՄեռելածին Տարիքը հղիությանելքի ժամանակ  <20 81.8 7.0 11.2 0.0 100.0 98 20-24 75.3 17.6 7.0 0.0 100.0 563 25-34 54.5 38.6 6.7 0.1 100.0 665 25-44 44.9 42.4 12.1 0.6 100.0 127 45-49         100.0 3 Հերթական ծնունդ  Առաջին 91.3 1.9 6.7 0.2 100.0 426 Երկրորդ 79.3 13.2 7.5 0.0 100.0 365 Երրորդ 46.6 45.2 8.1 0.1 100.0 247 Չորրորդ 40.6 51.7 7.3 0.3 100.0 167 Հինգ և բարձր 24.9 66.2 9.0 0.0 100.0 252 Բնակավայր  Քաղաքային 62.0 29.3 8.6 0.1 100.0 859 Գյուղական 65.5 28.3 6.2 0.1 100.0 598 Մարզ  Երևան 62.7 29.2 8.1 0.0 100.0 466 Արագածոտն 89.3 8.7 2.0 0.0 100.0 48 Արարատ 81.4 16.1 2.5 0.0 100.0 82 Արմավիր 52.4 39.7 7.9 0.0 100.0 166 Գեղարքունիք 67.2 24.4 8.4 0.0 100.0 103 Լոռի 69.2 16.8 14.0 0.0 100.0 102 Կոտայք 61.0 34.8 3.7 0.5 100.0 157 Շիրակ 54.4 38.1 7.4 0.0 100.0 175 Սյունիք 79.9 6.0 13.0 1.1 100.0 47 Վայոց ձոր 69.4 22.5 8.1 0.0 100.0 36 Տավուշ 56.1 35.9 7.6 0.4 100.0 75 Կրթություն  Հիմնական 61.2 36.5 2.2 0.0 100.0 68 Միջնակարգ 60.5 30.8 8.6 0.2 100.0 595 Միջին-մասնագիտական 62.2 31.4 6.4 0.1 100.0 454 Բարձրագույն 70.8 20.7 8.6 0.0 100.0 339 Բարեկեցությանմակարդակ  Ամենացածր 59.6 36.0 4.2 0.2 100.0 309 Ցածր 68.8 24.1 6.8 0.4 100.0 278 Միջին 57.4 35.2 7.5 0.0 100.0 319 Բարձր 67.2 21.5 11.2 0.0 100.0 291 Ամենաբարձր 65.4 26.0 8.6 0.0 100.0 259 Ընդամենը63.428.97.60.1100.01,457 ...
Ամբողջը` 4: Ցուցադրված է` 1 - 4:

Վերջին Լուրեր

1 2 3 4 5 >
Ամբողջը` 5838 : Ցուցադրված է` 1 - 15 :