Լույս է տեսել անվանի հայագետ Հակոբ Չոլաքյանի «Արեւմտահայերէնի քերականութիւն» աշխատության բ մասը

Լույս է տեսել անվանի հայագետ Հակոբ Չոլաքյանի «Արեւմտահայերէնի քերականութիւն» աշխատության բ մասը

Օրեր առաջ լույս է տեսել անվանի հայագետ, ԵՊՀ Ժամանակակից հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Հակոբ Չոլաքյանի «Արեւմտահայերէնի քերականութիւն» կարևոր աշխատության երկրորդ /Արեւմտահայերէն/ մասը, որը Արեւմտահայերէնի քերականութիւն (կանոնակարգ եւ խնդիրներ) գրքի (Երեւան, Ասողիկ, 2017) շարունակությունն է։ Գրքում հեղինակն անդրադարձել է արևմտահայերենի բայ, մակբայ, կապ, շաղկապ, վերաբերական և ձայնարկություն խոսքի մասերի ձևաբանական ու շարահյուսական առանձնահատկություններին։

Համակողմանիորեն քննության են առնված կանոնակարգման հարցերը, գոյություն ունեցող տարաբնույթ տարբերակներն ու բազմաձևությունները։

Գիրքը նախատեսված է լեզվաբանների և մասնավորապես արևմտահայերենով հետաքրքրվողների համար։

Կարճ հասցե: javakhq.info/u/4316.html

Վերջին Լուրեր

1 2 3 4 5 >
Ամբողջը` 4048 : Ցուցադրված է` 1 - 15 :