Հասարակություն

2007-2010թթ․ ընթացքում հղիությունների ելքերի տոկոսային բաշխումը

2007-2010թթ․ ընթացքում հղիությունների ելքերի տոկոսային բաշխումը
Աղյուսակը ցույց է տալիս 3 տարիների՝ 2007-2010թթ․  հղիությունների ելքերի տոկոսային բաշխումը (2007 թվականի նոյեմբերից մինչև 2010 թվականի նոյեմբեր) Հիմնական բնութագրիչներՀղիության ելքԸնդամենըՀղիություններիքանակ ԿենդանիծնունդԱբորտԻնքնաբերվիժումՄեռելածին Տարիքը հղիությանելքի ժամանակ  <20 81.8 7.0 11.2 0.0 100.0 98 20-24 75.3 17.6 7.0 0.0 100.0 563 25-34 54.5 38.6 6.7 0.1 100.0 665 25-44 44.9 42.4 12.1 0.6 100.0 127 45-49         100.0 3 Հերթական ծնունդ  Առաջին 91.3 1.9 6.7 0.2 100.0 426 Երկրորդ 79.3 13.2 7.5 0.0 100.0 365 Երրորդ 46.6 45.2 8.1 0.1 100.0 247 Չորրորդ 40.6 51.7 7.3 0.3 100.0 167 Հինգ և բարձր 24.9 66.2 9.0 0.0 100.0 252 Բնակավայր  Քաղաքային 62.0 29.3 8.6 0.1 100.0 859 Գյուղական 65.5 28.3 6.2 0.1 100.0 598 Մարզ  Երևան 62.7 29.2 8.1 0.0 100.0 466 Արագածոտն 89.3 8.7 2.0 0.0 100.0 48 Արարատ 81.4 16.1 2.5 0.0 100.0 82 Արմավիր 52.4 39.7 7.9 0.0 100.0 166 Գեղարքունիք 67.2 24.4 8.4 0.0 100.0 103 Լոռի 69.2 16.8 14.0 0.0 100.0 102 Կոտայք 61.0 34.8 3.7 0.5 100.0 157 Շիրակ 54.4 38.1 7.4 0.0 100.0 175 Սյունիք 79.9 6.0 13.0 1.1 100.0 47 Վայոց ձոր 69.4 22.5 8.1 0.0 100.0 36 Տավուշ 56.1 35.9 7.6 0.4 100.0 75 Կրթություն  Հիմնական 61.2 36.5 2.2 0.0 100.0 68 Միջնակարգ 60.5 30.8 8.6 0.2 100.0 595 Միջին-մասնագիտական 62.2 31.4 6.4 0.1 100.0 454 Բարձրագույն 70.8 20.7 8.6 0.0 100.0 339 Բարեկեցությանմակարդակ  Ամենացածր 59.6 36.0 4.2 0.2 100.0 309 Ցածր 68.8 24.1 6.8 0.4 100.0 278 Միջին 57.4 35.2 7.5 0.0 100.0 319 Բարձր 67.2 21.5 11.2 0.0 100.0 291 Ամենաբարձր 65.4 26.0 8.6 0.0 100.0 259 Ընդամենը63.428.97.60.1100.01,457 ...

2002-2005թթ հղիությունների ելքերի տոկոսային բաշխումը

2002-2005թթ հղիությունների ելքերի տոկոսային բաշխումը
Աղյուսակը ցույց է տալիս 2002-2005թթ հղիությունների ելքերի տոկոսային բաշխումը ( 2002 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2005 թվականի հոկտեմբեր) Հիմնական բնութագրիչներՀղիության ելքԸնդամենըՀղիություններիքանակ ԿենդանիծնունդԱբորտԻնքնաբերվիժումՄեռելածին Տարիքը հղիությանելքի ժամանակ  <20 81.2 8.6 10.2 0.0 100.0 121 20-24 67.1 27.2 5.6 0.1 100.0 672 25-34 38.1 54.2 7.4 0.3 100.0 949 25-44 20.8 72.9 5.3 1.0 100.0 234 45-49           14 Հերթական ծնունդ  Առաջին 90.0 1.5 8.5 0.0 100.0 456 Երկրորդ 79.3 12.2 8.3 0.1 100.0 349 Երրորդ 37.5 57.5 5.0 0.0 100.0 319 Չորրորդ 23.3 70.4 6.2 0.0 100.0 292 Հինգ և բարձր 14.6 79.1 5.4 0.9 100.0 574 Բնակավայր  Քաղաքային 50.3 42.2 7.3 0.3 100.0 1,190 Գյուղական 45.2 48.8 5.7 0.3 100.0 800 Մարզ  Երևան 50.1 42.0 7.5 0.4 100.0 755 Արագածոտն 46.9 45.5 7.6 0.0 100.0 123 Արարատ 65.8 31.0 2.9 0.3 100.0 135 Արմավիր 42.9 49.6 7.5 0.0 100.0 176 Գեղարքունիք 42.8 52.8 4.4 0.0 100.0 172 Լոռի 49.7 42.9 7.5 0.0 100.0 122 Կոտայք 45.0 48.1 6.9 0.0 100.0 186 Շիրակ 37.7 56.2 4.5 1.6 100.0 142 Սյունիք 56.8 32.7 10.5 0.0 100.0 70 Վայոց ձոր 41.7 50.9 7.3 0.0 100.0 22 Տավուշ 44.4 49.8 5.5 0.3 100.0 89 Կրթություն  Հիմնական 51.8 38.1 8.3 1.9 100.0 145 Միջնակարգ 43.5 47.9 8.3 0.3 100.0 817 Միջին-մասնագիտական 51.3 44.4 4.3 0.0 100.0 599 Բարձրագույն 51.8 41.9 6.3 0.0 100.0 429 Բարեկեցությանմակարդակ  Ամենացածր 41.8 53.1 4.5 0.6 100.0 416 Ցածր 47.2 44.7 8.2 0.0 100.0 423 Միջին 55.1 39.8 5.0 0.1 100.0 334 Բարձր 49.6 40.3 9.5 0.7 100.0 434 Ամենաբարձր 48.8 45.6 5.6 0.0 100.0 384 Ընդամենը48.244.86.70.3100.01,990 ...
Ամբողջը` 319: Ցուցադրված է` 41 - 50: